Orkiestra

    Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP Bielsk aktualnie liczy 50 członków. Kapelmistrzem jest mgr. Jan Wojtas. Orkiestra bierze czynny udział w uświetnianiu wszystkich ważniejszych uroczystości kulturalnych i kościelnych naszej gminy. Uczestniczy również w powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych, gdzie zdobywa czołowe miejsca.

Osiągnięcia z lat 2005 – 2001

2005 r., Słupno. VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

2004 r., Wyszogród. V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

2003 r., Staroźreby. IV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – I miejsce i Puchar Starosty Płockiego.

2002 r., Drobin. III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – I miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

2001 r., Bielsk. II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – Puchar Wójta Gminy Bielsk, Puchar Komendanta Gminnego Straży, Puchar Komendanta Miejskiego Państwowych Straży Pożarnych.