Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku

3 maja 1909 r. Zorganizowanie Straży Pożarnej w Bielsku. Na terenie ówczesnego powiatu płockiego rozpoczęła działalność jako szósta po Górze (1908 r.) i przed Staroźrebami (1910 r.). Pod koniec 1909 r. Straż Pożarna w Bielsku liczyła już 46 członków. Sprzęt strażacki przechowywano w starej drewnianej kuźni, którą podarował straży jeden z założycieli. Już w rok po zorganizowaniu straży, wszyscy członkowie posiadali już umundurowanie, które stanowiło: biała płócienna bluza z naramiennikami, pas płócienny, czapka (fasonu japońskiego) i toporek strażacki.

1911 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku posiadała już dwie pompy czterokołowe, pięć beczkowozów, parę bosaków i dwie drabiny. Utworzono trzy oddziały. Zbiórki i ćwiczenia odbywały się w niedzielę po południu. Wydawanie komend i rozkazów odbywało się w języku rosyjskim do listopada 1918 r.
1920 r. Dzięki ofiarności społeczeństwa Bielska i okolic wybudowano Remizę Strażacką w Bielsku przy ulicy Płockiej, na placu ofiarowanym przez parafię. Był to budynek murowany ze sceną oraz pomieszczeniem na sprzęt. Zaczął działać amatorski zespół artystyczny oraz orkiestra dęta.

1921 – 1925 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku aktywnie prowadzi swoją działalność, z zapałem organizuje imprezy artystyczne: zabawy taneczne, loterie fantowe. Zawsze aktywnie uczestniczy w likwidacji powstałych pożarów na terenie Bielska i okolicznych wsi.

Jedni z pierwszych członków OSP w Bielsku. Od lewej stoją: Lewicki, Malarski, Skupiński, Kolczyński; siedzą: Bentlejewski, Józefowicz, Trzciński, Leśniewski, Lewandowski, Niewiadomski; w pozycji leżącej: Mąkowski, Włodarski.

1926 r. Następuje dalszy rozwój straży, wzrasta aktywność członków, rozwija się działalność szkoleniowo-kulturalno-oświatowa.

13 września 1931 r. Odbyły się w Bielsku rejonowe zawody pożarnicze, w których OSP w Bielsku zajęła I miejsce.

3 maja 1933 r. Uroczystość wręczenia OSP w Bielsku sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Bielska. W uroczystości wzięli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

Sztandar z 1933 r.

3 maja 1933 r. Członkowie OSP w Bielsku po wręczeniu sztandaru.

19 sierpnia 1934 r. Odbyły się rejonowe zawody, w których wzięła udział OSP w Bielsku zajmując I miejsce w grupie IV. W tym też roku OSP w Bielsku uroczyście obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji Rada Naczelna Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała dyplom zasługi w pracy na polu pożarnictwa ojczystego.

1937 r. OSP zakupuje samochód pożarniczy marki Deimler – Benz 1906.

1938 r. Następuje bardzo trudny okres dla organizacji strażackiej, jak również dla całego społeczeństwa polskiego z powodu „zbliżającej się” wojny.

1 września 1939 r. Niemcy napadają na Polskę. Działalność wszystkich organizacji, a więc i OSP zostaje zawieszona. Wielu Polaków, wielu strażaków podjęło walkę z okupantem. Roman Kowalski, Władysław Malarski i Józef Jasiński ukrywają sztandar straży oraz instrumenty dęte. Przez całą okupację sztandar był ukryty u Ob. Jana Chrobocińskiego we wsi Ułtowo. W okresie okupacji wielu mieszkańców Bielska i okolic przebywało w więzieniach, obozach koncentracyjnych i na robotach przymusowych. Wielu z nich zginęło, a m.in. działacze naszej OSP.

1945 r. Zaraz po wyzwoleniu, OSP w Bielsku wznowiła swoją działalność.

1950 r. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową przejął w Polsce Minister Gospodarki

Komunalnej.

1952 r. Na miejsce rozwiązanych zarządów OSP powołane zostały Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych.

1955 r. Następuje ożywienie w działalności OSP, przystąpiono do remontu remizy, organizowano zabawy i loterie fantowe, a uzyskane fundusze przeznaczono na umundurowanie i remont sprzętu.

3 czerwca 1956 r. Odbyły się powiatowe zawody pożarnicze w Płocku, gdzie OSP z Bielska zajęła II miejsce. Z Komendy Powiatowej w Płocku OSP Bielsk otrzymuje samochód pożarniczy marki Szteier.

3 czerwca 1956 r. Akt przekazania samochodu Szteier.

28 grudnia 1956 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Bielsku. Na zebraniu dokonano oceny dotychczasowej działalności oraz wybrano nowy Zarząd, który od razu bardzo energicznie przystąpił do pracy. Nastąpiło ożywienie wewnątrz organizacji. Prowadzono kontrole przeciwpożarowe indywidualnych gospodarstw rolnych.

1957 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Płocku przekazuje OSP Bielsk samochód marki Dodge za zajęcie czołowych miejsc w rejonowych i powiatowych zawodach pożarniczych.

1958 r. Członkowie OSP przy samochodzie. I rząd: Maranowski S., Wiśniewski T., Wiśniewski S., Kacprzak T., Słomski H., Opolski W., Trzciński R. II rząd: Rączkowski S., Żabowski W., Jankowski J., Włodarski R., Jankowski K.

1958 r. Pamiątkowa fotografia członków OSP. I rząd(nisko): Jaszczak K., Żabowski W., Włodarski R., Wiśniewski T., Trzciński R., Jankowski K. II rząd: Kacprzak T., Opolski W., Truszkowski J., Wiśniewski S., Gapiński Z., Wróblewski J., Trzciński W. III rząd: Rączkowski S., Jankowski J., Słomski H., Maranowski S.

Na samochodzie marki Dodge strażacy OSP Bielsk.

Maj 1959 r. OSP Bielsk uroczyście obchodzi 50-lecie działalności. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie, Komendy Głównej Straży Pożarnych w Warszawie, Zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku, Komendy Powiatowej Straży pożarnych w Płocku, władze gminne, sąsiednie OSP oraz społeczeństwo Bielska i okolic. Z okazji tego jubileuszu wykonana została tablica pamiątkowa, na której umieszczone zostały imienne gwoździe.

Tablica pamiątkowa z okazji 50-lecia działalności OSP Bielsk.

1960 r. Harcerska Drużyna Pożarnicza z Bielska zajmuje II miejsce w zawodach w Warszawie.

1960 r. Harcerska Drużyna Pożarnicza z Bielska.

1961 r. Rozpoczęcie budowy w czynie społecznym Domu Strażaka.

22 lipca 1963 r. Uroczyste oddanie do użytku Domu Strażaka w Bielsku.

1965 r. Nastąpiła wymiana samochodu. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przydziela OSP Bielsk samochód marki Petvord.

5 listopada 1965 r. Reaktywowanie orkiestry dętej OSP Bielsk.

31 grudnia 1965 r. Pierwszy występ publiczny orkiestry na balu sylwestrowym w Bielsku organizowanym przez OSP – o godz. 2400 odegrano hymn państwowy.

29 maja 1966 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Płocku przekazała OSP Bielsk samochód marki Star.

Lata 60-te. Garaże strażackie z samochodem marki Star.

21 lipca 1967 r. Uroczystość przekazania nowego sztandaru dla OSP w Bielsku.

21 lipca 1967 r. Wręczenie sztandaru dla OSP. Sztandar wręcza przewodniczący GRN w Bielsku Czesław Niski, a przejmują sztandar (od lewej): dh Ryszard Trzciński i Zygmunt Iwański.

Wręczenie sztandaru. Maszerują
(od lewej): dh Ryszard Trzciński, Kazimierz Jaszczak, Zygmunt Iwański.

1970 r. Druhowie z Bielska uczestniczą w gaszeniu pożaru odlewni Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku.

1977 r. Rejonowe Zawody Pożarnicze w Bielsku – OSP Bielsk zajęła I miejsce.

1978 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sierpcu przekazała OSP Bielsk samochód pożarniczy marki Żuk.

26 maja 1979 r. II Wojewódzkie Zawody Pożarnicze w Płocku – OSP Bielsk zajęła III miejsce.

1979 r. Rozpoczęcie budowy nowych garaży z trzema stanowiskami na samochody.

1980 r. Zakończenie budowy garaży i utworzenie Izby Pamięci OSP Bielsk.

1981 r. Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gozdowie – OSP Bielsk zajmuje I miejsce.

1981 r. Skład sekcji biorącej udział w zawodach w Gozdowie: Józefowicz J., Opolski J., Opolski H., Wiśniewski B., Wiśniewski K., Słomski B., Kalfasiński E., Grzywaczewski R.

1984 r. Jubileusz 75-lecia OSP Bielsk, odsłonięcie obelisku z tablicą ku czci Druhów, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej.

Uroczystość 75-lecia OSP. Do odznaczenia występują druhowie (od lewej): H. Słomski, K. Jaszczak, J. Gagat, L. Małaczewski, K. Załęcki, R. Ksyciński.

Wręczanie odznaczeń wyróżnionym druhom z okazji 75-lecia OSP. Odznaczenia wręcza Leszek Majewski z Płocka, asystuje Bożena Majewska.

1984 r. Odsłonięcie obelisku ku czci poległych strażaków. Odsłonięcia dokonuje Leszek Majewski – wicewojewoda Płocka. Za nim od lewej stoją S. Rączkowski i S. Pardecki.

1984 r. Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Sierpcu. MDP-żeńska zajęła I miejsce, a MDP-męska II miejsce.

Drużyna żeńska OSP Bielsk. Od strony prawej stoją: A. Staniczek, B. Kaźmierczak, J. Matuszewska, A. Albrechczyńska, H. Józefowicz, D. Chrustowska, E. Gołębiewska.

15 czerwca 1985 r. Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łącku. MDP-męska zajęła I miejsce, MDP-żeńska III miejsce.

18 maja 1986 r. Uroczyste obchody Dnia Strażaka. Odbyła się uroczysta defilada strażaków na czele ze sztandarami i orkiestrą.

Orkiestra dęta OSP Bielsk z kapelmistrzem Korzeniakiem – stoi z prawej strony.

1989 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sierpcu przekazuje dla OSP Bielsk bojowy samochód gaśniczy marki Jelcz-315.

1 maja 1990 r. OSP Bielsk przejęta pod nadzór operacyjny Rejonowej Komendy Straży Pożarnych w Płocku.

24 sierpnia 1991 r. Nowa Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązująca Samorząd Gminy do utrzymania i finansowania Jednostki OSP.

czerwiec – wrzesień 1994 r. Członkowie OSP Bielsk dokonali remontu dachu na garażach remizy. Położono nowy dach z eternitu z dużym strychem do zagospodarowania w przyszłości

na dużą salę dla orkiestry.

1 stycznia 1995 r. Włączenie OSP Bielsk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

1995 r. Zarząd OSP Bielsk przy samochodzie pożarniczym. Od lewej siedzą druhowie: Kozłowski L., Opolski W., Rączkowski S., Woźniak K. Od lewej stoją: Bereszczyński Z.,Sędzicki K., Opolski J., Klekowicki J., Jankowski J., Kosiński W.

5 listopada 1997 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Warszawie odznaczył OSP w Bielsku Złotą Odznaką Honorową Związku za dobrą współpracę z emerytami i rencistami gminy Bielsk.

27 czerwca 1999 r. Uroczystości jubileuszowe 90-lecia OSP Bielsk pod hasłem: 90 lat w służbie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dzięki staraniom strażaków powstała „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsk”.

4 maja 1999 r. Zbiórka strażaków na placu OSP w Bielsku w dniu św. Floriana.
2000 r. Jednostka liczyła 72 członków. Młodzieżowa Drużyna Męska  liczyła  8 członków. Jednostka wyjeżdżała 20 razy do różnego rodzaju zdarzeń. W akcjach czynny udział brało 13 strażaków.  Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Opolski Henryk, Opolski Jerzy, Cyrankowski Jan, Wąsik Krzysztof, Byliński Witold, Bereszczyński Zdzisław, Sulkowski Grzegorz.
Jednostka OSP posiadała na swoim stanie: 1 samochód gaśniczy marki „Jelcz”, 4 motopompy w tym 1 pływająca, samochód operacyjny marki Fiat 125p, dużą ilość węży, odpowiednie umundurowanie oraz inny niezbędny sprzęt.
3 maja 2000 r. w przeddzień Floriana – patrona strażaków odbyły się w Bielsku obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji jednostek OSP o godzinie 15.30 na placu przed remizą. Dokonano przeglądu jednostek. Raport z gotowości jednostek do obchodów Święta Strażackiego złożył Komendantowi Gminnemu Straży Pożarnych w Bielsku Kazimierzowi Sędzickiemu dowódca uroczystości – Naczelnik OSP Bielsk Jerzy Klekowicki. Życzenia strażakom przekazał Józef Rozkosz przewodniczący Rady Gminy Bielsk. Prezes Zarządu Gminnego druh Rączkowski Stefan wraz z Komendantem Gminnym OSP przekazali listy gratulacyjne dla sześciu jednostek OSP: Bielsk, Gilino, Niszczyce, Kędzierzyn, Zągoty, Goślice. Odznaczenia otrzymali: druh Janusz Kisielewski członek Komisji Rewizyjnej OSP Bielsk – srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, Karol Tawczyński – brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Dyplom i wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej wręczono Wiesławowi Kosińskiemu – gospodarzowi orkiestry dętej OSP Bielsk. Po części oficjalnej ze sztandarami i orkiestrą w szyku zwartym pododdziały strażackie pod komendą K. Sędzickiego przemaszerowały ulicami Bielska do kościoła na mszę świętą w intencji wszystkich strażaków gminy Bielsk. Mszę odprawił ks. kanonik Kazimierz Kowalski.
27 stycznia 2001 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Wybrano nowy Zarząd OSP w Bielsku. Druh Stefan Rączkowski podziękował za współpracę jako Prezes Jednostki OSP funkcję Prezesa pełnił w naszej Jednostce najdłużej. Objął tytuł Prezesa Honorowego naszej Jednostki. Zarząd OSP zaczął czynić starania w sprawie  uwłaszczenia działki i budynku OSP.
24 czerwca 2001 r. Orkiestra działająca przy O.S.P. Bielsk bierze udział w II Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Bielsku. Za udział w Przeglądzie orkiestra otrzymuje otrzymuje: Puchar Wójta Gminy Bielsk, Puchar Komendanta Gminnego Straży Pożarnej w Bielsku, Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.
25 czerwca 2001 r. Jednostka OSP zajmuje II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

2001 r. Jednostka wyjeżdżała 33 razy do różnego rodzaju zdarzeń i akcji ratowniczo-gaśniczych. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujący druhowie: Opolski Paweł, Opolski Henryk, Opolski Jerzy, Cyrankowski Jan, Wąsik Krzysztof, Sulkowski Grzegorz, Sulkowski Wiesław, Bereszczyński Zdzisław.
Ze środków  jakie otrzymała jednostka z Komendy Głównej  PSP  za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostki zakupiono: radiotelefon, hełmy bojowe 8 szt, buty gumowe specjalne 7 par, oraz rękawice ochronne. Natomiast ze środków własnych zakupiono: mundury wyjściowe – 2 szt., czapki rogatywki, zakupiono  instrumenty dla orkiestry i wykonano bieżące naprawy instrumentów posiadanych. Częściowo udało się dokończyć ogrodzenie betonowe zamykając je bramami stalowymi. Ze względu na brak środków finansowych nie odbyły się ćwiczenia na obiektach, szkolenia i zawody sportowe.

2002 r.  Jednostka liczy 70 członków. Męska Drużyna Młodzieżowa liczy 8 członków. Jednostka wyjeżdżała 34 razy do różnego rodzaju zdarzeń i akcji  ratowniczo-gaśniczych. Na szczególne  wyróżnienie zasługują druhowie: Opolski Paweł, Opolski Jerzy, Opolski Henryk, Sulkowski Wiesław, Sulkowski Grzegorz, Wąsik Krzysztof, Bereszczyńki Zdzisław, Bratuszewski Wojciech.
Dzięki współpracy OSP z Rejonem Drogowym w Płocku został położony przez Rejon Drogowy nieodpłatnie dywanik asfaltowy na placu manewrowym przed garażami OSP.
29 sierpnia 2002 r. dzięki uporczywości Zarządu  została zakończona sprawa uwłaszczenia. OSP w Bielsku stała się  pełnoprawnym  właścicielem Strażnicy i całego obiektu  oraz działki o powierzchni 0,53 ha.
Zarząd OSP zatrudnia nowego Kapelmistrza Pana Jana Wojtas, który będzie uczył gry na instrumentach dętych i prowadził orkiestrę. Następuje ożywienie, przybywa wielu nowych członków  do orkiestry.
Czerwiec 2002 r. orkiestra działająca przy OSP bierze udział w III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych zorganizowanym w Drobinie. Zajmuje I miejsce i otrzymuje w nagrodę Puchar Burmistrza Miasta Drobina.
Zarząd chcąc podziękować członkom orkiestry za osiągnięcia i jednocześnie zachęcić do pracy organizuje dla członków orkiestry wycieczkę  jednodniową do Ciechocinka za pieniądze które zapracował organizując pikniki taneczne.
W związku z działalnością w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym Jednostka otrzymała  z Budżetu Państwa pieniądze, które mogła przeznaczyć na doposażenie jednostki w sprzęt. I tak zakupiono : Radiotelefon Motorola GP – 360, latarki 2 szt., ładowarkę do latarek, 5 kpl. mundurów koszarowych, prądownicę Turbo i 3 szt. węża W- 52.
Ponadto ze środków własnych  OSP zostało zakupione dla orkiestry 50 białych koszul, 20 par pagonów do koszul oraz 10 szt. krawatów.
Dzięki współpracy jaką nawiązał Zarząd OSP  z  Zakładową Strażą Pożarną  „PERN”   Komendant Jednostki Kpt Roman Jaroszewski przekazuje na znak przyjaźni motopompę M – 800P05.
13 maj 2003 r. Jednostka OSP Bielsk bierze udział w akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru w bazie paliw płynnych w miejscowości Goleszyn. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przesyła list z podziękowaniem bielskim strażakom.
15 czerwiec 2003 r. Orkiestra bierze udział  w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Staroźrebach. Zajmuje I miejsce i otrzymuje Puchar Starosty Płockiego.
6 lipiec 2003 r. Odbyły się Gminne Zawody sportowo – pożarnicze. I miejsce zajęli druhowie z OSP w Bielsku.
Jesień 2003 r. Zakup specjalistycznego samochodu Ford Transit do likiwdacji szkód powstałych w wyniku wypadków drogowych. Zakup samochodu został wsparty finansowo przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od tej pory strażacy OSP Bielsk mogą aktywnie uczestniczyć w likwidacji skutków wypadków drogowych w naszej gminie.

Specjalistyczny samochód Ford Transit.

2004 r. Wymiana drzwi garażowych OSP Bielsk. Zamontowano drzwi otwierane za pomocą pilota, co bardzo skraca czas wyjazdu samochodów.

1 czerwiec 2004 r. Jednostka otrzymuje podziękowanie od Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Bielsku za współpracę, serdeczność oraz życzliwość podczas organizacji Maratonu Zdrowego Stylu Życia.
5 czerwiec 2004 r. Orkiestra bierze udział w V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych zorganizowanym w Wyszogrodzie. Za zajęcie I miejsca otrzymuje  Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
10 luty 2005 r. Odchodzi  na zawsze z szeregów OSP  Druh Władysław Opolski – wieloletni Gospodarz Jednostki, który włożył wiele pracy w rozwój Jednostki, poświęcił wiele swego drogocennego czasu i zdrowia.  Funkcję tę pełnił od 1964 r. To właśnie On swoim bacznym okiem strzegł przez wiele lat  mienia Jednostki, oraz porządku w obiektach i na zewnątrz nich.  Wszystko musiało być na swoim miejscu i nie było mowy, aby było inaczej. Przy dźwiękach marsza żałobnego w asyście  pocztów sztandarowych na  miejsce  wiecznego spoczynku odprowadziły druha delegacje strażaków z gminy Bielsk oraz z  Powiatu Płockiego. Druh Kazimierz Sędzicki pożegnał wspaniałego strażaka i człowieka.
19 czerwiec 2005 r. Jednostka bierze udział w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych. Drużyna Seniorów zajmuje I miejsce, drużyna młodzieżowa zajmuje I miejsce.
Sierpień 2005 r. Orkiestra działająca przy OSP Bielsk bierze udział w VI Powiatowym Przeglądzie orkiestr Dętych w Słupnie. Za udział otrzymuje puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiosna 2006 r. Urząd Gminy przekazał Jednostce  OSP samochód marki Polonez, który służy Jednostce jako samochód operacyjny. Realizacja planu rozbudowy i modernizacji całego obiektu.  Jednostka brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując I miejsce. Brano również udział w zawodach Powiatowych zajmując 8 miejsce. Zorganizowano 4 spotkania z młodzieżą i każde zakończyło się pokazem sprzętu.

11 czerwca 2006 r. Orkiestra brała udział w VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych  w Brudzeniu i zajęła I miejsce. Orkiestra brała również udział w III Międzypowiatowym Przeglądzie Orkiestr  Dętych w Gozdowie zajmując V miejsce. Pozyskano nowe instrumenty: 1 saksofon ufundował Wójt Gminy Bielsk Józef Rozkosz, trąbkę ufundował Prezes Firmy PEK–MONT  Tadeusz Peciakowski.

29 czerwca 2006 r. przy dźwiękach marsza żałobnego w asyście orkiestry na wieczną wartę odprowadziły druha Stefana Rączkowskiego – Honorowego Prezesa OSP, Poczty Sztandarowe, delegacje strażaków z jednostek gminy,delegacje strażaków z powiatu, przyjaciele i mieszkańcy Bielska. Druh Kazimierz Sędzicki pożegnał wspaniałego strażaka i człowieka. Odszedł z szeregów człowiek, dla którego przynależność  do OSP była wielką pasją i który od najmłodszych lat wiele czasu, sił i zdrowia poświęcił dla Jednostki Straży Pożarnej w Bielsku  przyczyniając się swoim zaangażowaniem i pracą społeczną do rozwoju Jednostki. Druh Stefan Rączkowski wstąpił w szeregi OSP wiosną 1953 roku. W latach 1957-1964 pełnił funkcję  Gospodarza Jednostki następnie był Członkiem Zarządu OSP. Od 1975 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Gminnego oraz członka Zarządu Wojewódzkiego. Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz najwyższą odznakę, Złoty Znak Związku.

2007 r. Dalsza realizacja rozpoczętej w 2006 roku rozbudowy i modernizacji obiektu, a jednocześnie oddanie do użytku rozbudowanego obiektu. Projekt nie obejmował jednak modernizacji całego obiektu tj. boksów garażowych, świetlicy OSP, oraz pomieszczeń socjalnych na I piętrze. Zarząd OSP zmuszony był do wykonania remontu tych pomieszczeń we własnym zakresie, nie mając zgromadzonych środków finansowych. Wsparcie finansowe pozyskano od firm działających na terenie Gminy Bielsk. Za pozyskane środki zakupiono materiały oraz zapłacono za wykonanie elewacji wieży. Wszystkie inne prace zostały wykonane przez członków w czynie społecznym. Młodzieżowa Orkiestra Dęta została zarejestrowana do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

 

17 czerwiec 2007 r. Orkiestra brała udział w XI Mazowieckim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Ursusie.

 

23 czerwiec 2007 r. Orkiestra uczestniczyła w VIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Bielsku. Zajęła I miejsce i zdobyła Puchar i nagrodę pieniężną. Jest to piąte zwycięstwo Orkiestry w przeglądach powiatowych.

22 lipiec 2007 r. Jednostka brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Młodzieżowa Drużyna Żeńska zajęła I miejsce. Młodzieżowa Drużyna Męska zajęła I miejsce.
Ponadto Orkiestra uczestniczyła w koncercie w Licheniu zorganizowanym przez Zrzeszenie Orkiestr i Chórów. Koncert zorganizowany był z okazji 87 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II. Orkiestra brała też udział w koncercie Letnia Serenada zorganizowanym w Warszawie. Za udział w koncercie otrzymała nagrodę pieniężną oraz z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 1640 zł na zakup umundurowania. Orkiestra uświetnia również uroczystość Prezentacja Twórczości Artystyczno-Muzycznej.

4 październik 2007 r. odbył się przetarg nieograniczony na zakup sprzętu specjalistycznego dla Jednostki. Zakupiono średni samochód gaśniczy marki MAN z dużą kabiną mieszczącą cały zastęp strażacki – 9 osób, ze zbiornikiem na wodę 1700 l i zbiornikiem na środek pianotwórczy o poj. 400 l. Samochód wyposażony jest w bardzo wydajną motopompę, szybkie natarcie oraz wiele innego sprzętu niezbędnego w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6 październik 2007 r. Jednostka bierze udział w V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Za udział otrzymuje puchar.

24 październik 2007 r. Decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie otrzymano z Komendy Miejskiej PSP w Płocku samochód marki Żuk A-13. Jest to samochód specjalistyczny i posiada agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym.

11 listopad 2007 r. W dniu Święta Niepodległości Poczty Sztandarowe oraz Orkiestra biorą udział w apelu zorganizowanym przed obeliskiem OSP Bielsk.

 

2008 r. Od lat tradycją  Jednostki OSP w Bielsku była wspólna kolacja dla strażaków i zaproszonych gości, która odbywała się zawsze w dzień Walnego Zebrania. W tym roku po raz pierwszy zamiast wspólnej kolacji został zorganizowany Bal, na którym bawili się wspólnie strażacy i przedstawiciele firm z terenu Gminy Bielsk, które współpracują z jednostką OSP i są jej sponsorami. Ta forma wspólnego spędzenia czasu była jednocześnie  podziękowaniem dla naszych sponsorów. Wszyscy bawili się świetnie do białego rana. Zostało wymienione pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę na garażach OSP w Bielsku. Całkowity koszt zadania wyniósł 15000 zł. Większość prac zostało wykonane społecznie przez członków OSP w Bielsku.
14 druhów odbyło podstawowe szkolenie strażaków ratowników przeprowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednostka wyjeżdżała do 103 różnego rodzaju zdarzeń i akcji ratowniczych.
Orkiestra brała udział w IV Międzypowiatowym  Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gąbinie zajmując I miejsce.  Orkiestra brała również udział w IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Drobinie zajmując I miejsce. Jest to VI zwycięstwo Orkiestry w  Przeglądach Powiatowych.
Z inicjatywy druha Witolda Bylińskiego oraz Zarządu OSP został poddany renowacji sztandar św. Floriana z 1933 roku. Fundatorem przedsięwzięcia była Wspólnota Łąkarska w Bielsku z Prezesem Jerzym Jasińskim, a wykonawczynią była Pani Sieczka z Mławy. Jednostka bierze udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując I miejsce.

2 kwiecień 2008 r. Delegacja strażaków wraz z Pocztem Sztandarowym wyjeżdża do Płocka na mszę odprawianą z okazji 4 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.

27 maj 2008 r. Odszedł na zawsze z szeregów OSP dh Kazimierz Woźniak, który przez wiele lat pełnił w Jednostce funkcję skarbnika OSP. Przy dźwiękach Orkiestry odprowadziły druha na wieczny spoczynek Poczty Sztandarowe, delegacje strażaków z Gminy Bielsk oraz mieszkańcy Bielska.

 

4 luty .2009 r. Odbyło się Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie zakończyło się balem strażaków naszej jednostki, gości zaproszonych oraz sponsorów.

3 maj 2009 r. Dzień Strażaka. W tym roku ze względu na Jubileusz, Dzień Strażaka  dla Jednostek OSP z terenu gminy organizowany był w Bielsku. Święto  strażaków rozpoczęło się zbiórka na placu manewrowym przed OSP w Bielsku. Następnie strażacy, przy dźwiękach orkiestry pomaszerowali  do kościoła, gdzie została odprawiona okolicznościowa msza św. celebrowana przez proboszcza parafii ks. Józefa Różańskiego. Po mszy odbył się uroczysty apel, podczas którego Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Piotr Zgorzelski, oraz Wójt Gminy Józef  Rozkosz podziękowali strażakom  za ich  poświęcenie  i odwagę. Zgodnie z tradycją  strażacy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem . Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem  dla strażaków i zaproszonych gości.

30 maj 2009 r. odbył się X Powiatowy Przegląd Orkiestr w Gąbinie, w którym brała udział orkiestra OSP Bielsk otrzymując puchar i nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Powiatu Płockiego.